Tài liệu hướng dẫn trong mẫu Template Blogger SimpleUP


Cài đặt
Khi bạn đã sẵn sàng để cài đặt một chủ đề, trước tiên bạn phải tải lên tệp chủ đề. Các tập tin chủ đề có thể được tải lên theo hai cách.

a. Tập tin sao lưu
Đăng nhập vào Blogger> Mẫu> Sao lưu / Khôi phục> Tải xuống mẫu đầy đủ.

b. Cập nhật dử liệu
Khi bạn đã sẵn sàng để cài đặt một chủ đề, trước tiên bạn phải tải lên tệp chủ đề. Các tập tin chủ đề có thể được tải lên theo 2 cách.Cách thứ nhất:

Đăng nhập vào Blogger> Mẫu> Sao lưu / Khôi phục> Tệp lựa chọn
Mở thư mục mua hàng của bạn, bạn sẽ thấy một thư mục có tên *** - template-XML
Nhấp vào nút "Tải lên", đợi một phút cho đến khi quá trình cài đặt hoàn tất.


Cách thứ hai:

Mở tệp XML bằng trình soạn thảo văn bản (Notepad hoặc đại loại như thế). Sau đó chọn tất cả văn bản và sao chép (Ctrl + A, Ctrl + C trong Window).
Quay trở lại bảng điều khiển blog của bạn, truy cập menu Mẫu của bạn, nhấp vào Chỉnh sửa HTML.
Trong cửa sổ Trình biên tập HTML, chọn tất cả mã cũ và dán mã mới mà bạn đã sao chép từ tệp phát hành vào trường mã. Sau đó, nhấp vào Lưu mẫu.

Tùy chỉnh chủ đề
Thay đổi tiêu đề bằng hình ảnh
Tạo hình ảnh với 300x85 px và lưu với PNG hoặc JPG.
Quay trở lại bảng điều khiển blog của bạn và nhấp vào Bố cục> Tiêu đề> Chỉnh sửa
Lựa chọn tập tin> Tải lên hình ảnh tiêu đề của bạn
Chọn tiêu đề và mô tả khác.


dẫn đường
Đăng nhập vào Blogger> Chủ đề> Chỉnh sửa HTML
Tìm và thay đổi tất cả mã # với liên kết của bạn.

<ul class='nav upmenu'> <li><a class='active' href='/'><i class='fa fa-home'/> Home</a></li> <li><a class='downcaps' href='#' itemprop='url'><span itemprop='name'>Others</span></a> <ul> <li><a href='#' itemprop='url'><span itemprop='name'>Pictures</span></a></li> <li><a href='#' itemprop='url'><span itemprop='name'>Interesting</span></a></li> <li><a href='#' itemprop='url'><span itemprop='name'>Amazing</span></a></li> <li><a href='#' itemprop='url'><span itemprop='name'>Health</span></a></li> <li><a href='#' itemprop='url'><span itemprop='name'>Android</span></a></li> <li><a href='#' itemprop='url'><span itemprop='name'>History</span></a></li> <li><a href='#' itemprop='url'><span itemprop='name'>Film</span></a></li> </ul> </li> <li><a href='#' itemprop='url' rel='nofollow' title=''><span itemprop='name'> Featured</span></a></li> <li><a href='#' itemprop='url' rel='nofollow' title=''><span itemprop='name'> Gallery</span></a></li> <li><a href='#' itemprop='url' rel='nofollow' title=''><span itemprop='name'> Inspire</span></a></li> <li><a href='#' itemprop='url' rel='nofollow' title=''><span itemprop='name'> Style</span></a></li> <li><a href='#' itemprop='url' rel='nofollow' title=''><span itemprop='name'> Games</span></a></li> <li><a href='#' itemprop='url' rel='nofollow' title=''><span itemprop='name'> Family</span></a></li> </ul></nav>

Menu chân trang:
<div class='footmenu' itemprop='mainEntity' itemscope='itemscope' itemtype='http://schema.org/SiteNavigationElement'><ul> <li><a href='#' itemprop='url' target='_blank' title='About'><span itemprop='name'>About</span></a></li> <li><a href='#' itemprop='url' target='_blank' title='Contact'><span itemprop='name'>Contact</span></a></li> <li><a href='#' itemprop='url' target='_blank' title='Disclaimer'><span itemprop='name'>Disclaimer</span></a></li> <li><a href='#' itemprop='url' target='_blank' title='Privacy Policy'><span itemprop='name'>Privacy</span></a></li> <li><a href='#' itemprop='url' target='_blank' title='Sitemap'><span itemprop='name'>Sitemaps</span></a></li> <li><a href='/p/lorem-ipsum-dolor-sit-amet-consectetur.html' itemprop='url' target='_blank' title='view static page'><span itemprop='name'>Static</span></a></li> <li><a href='/error-page.html' itemprop='url' target='_blank' title='Error 404'><span itemprop='name'>Error 404</span></a></li>   </ul> 
Menu Social Media (footer)
<div id='sosmedup'><ul> <li class='social_btn'><a class='social_item s_fb' href='#' itemprop='sameAs' rel='nofollow' target='_blank' title='Like on Facebook'><i class='fa fa-facebook fa-fw social_icon'/></a></li> <li class='social_btn'><a class='social_item s_gp' href='#' itemprop='sameAs' rel='nofollow' target='_blank' title='Follow on Google+'><i aria-hidden='true' class='fa fa-google-plus'/></a></li> <li class='social_btn'><a class='social_item s_tw' href='#' itemprop='sameAs' rel='nofollow' target='_blank' title='Follow on Twitter'><i class='fa fa-twitter fa-fw social_icon'/></a></li> <li class='social_btn'><a class='social_item s_ig' href='#' itemprop='sameAs' rel='nofollow' target='_blank' title='Follow on Instagram'><i aria-hidden='true' class='fa fa-instagram'/></a></li> <li class='social_btn'><a class='social_item s_le' href='#' itemprop='sameAs' rel='nofollow' target='_blank' title='Follow on Linkedin'><i aria-hidden='true' class='fa fa-linkedin'/></a></li> <li class='social_btn'><a class='social_item s_yt' href='#' itemprop='sameAs' rel='nofollow' target='_blank' title='Subscribe on Youtube'><i aria-hidden='true' class='fa fa-youtube'/></a></li> </ul></div>
Cài đặt thẻ Meta và Title cho SEO
Tìm và thay đổi XXXXX với của bạn.
<meta content='YOUR DESCRIPTION HERE' property='og:description'/>
<meta content='YOUR KEYWORDS HERE' name='keywords'/>
<meta content='XXXXX' name='google-site-verification'/> <meta content='XXXXX' name='msvalidate.01'/> <meta content='XXXXX' name='alexaVerifyID'/> <meta content='XXXXX' name='p:domain_verify'/> <meta content='XXXXX' name='yandex-verification'/> <link href='//plus.google.com/XXXXX/posts' rel='publisher'/> <link href='//plus.google.com/XXXXX/about' rel='author'/> <link href='//plus.google.com/XXXXX' rel='me'/> <meta content='Indonesia' name='geo.placename'/> <meta content='Bung Frangki' name='Author'/> <meta content='general' name='rating'/> <meta content='id' name='geo.country'/>
<b:if cond='data:blog.metaDescription'> <meta expr:content='data:blog.metaDescription' property='og:description'/> <b:else/> <meta content='YOUR DESCRIPTION HERE' property='og:description'/> </b:if> <meta expr:content='data:blog.title' property='og:site_name'/> <meta content='https://www.facebook.com/bungfrangki' property='article:author'/> <meta content='https://www.facebook.com/bungfrangkicom' property='article:publisher'/> <meta content='XXXXX' property='fb:app_id'/> <meta content='XXXXX' property='fb:admins'/> <meta content='en_US' property='og:locale'/> <meta content='en_GB' property='og:locale:alternate'/> <meta content='id_ID' property='og:locale:alternate'/> <meta content='summary' name='twitter:card'/> <meta expr:content='data:blog.pageTitle' name='twitter:title'/> <meta content='@XXXXX' name='twitter:site'/> <meta content='@XXXXX' name='twitter:creator'/>
Cài đặt ID của Widget đăng ký
Đăng nhập vào Blogger> Bố cục> Chủ đề> Chỉnh sửa HTML
Tìm mã này và thay đổi tất cả mã XXXXX bằng ID Feedburner của bạn:
<form action='//feedburner.google.com/fb/a/mailverify?uri=XXXXX' class='subs-form' method='post' onsubmit='window.open (&#39;//feedburner.google.com/fb/a/mailverify?uri=XXXXX&#39;, &#39;popupwindow&#39;, &#39;scrollbars=yes,width=550,height=520&#39;);return true' target='popupwindow'> <input name='uri' type='hidden' value='XXXXX'/><input name='loc' type='hidden' value='en_US'/><input autocomplete='off' class='subs-field' name='email' placeholder='Your email here....' required='required' type='text'/><input class='subs-button' title='' type='submit' value='SUBSCRIBE!'/></form>
Quảng cáo trong trang bài
Quảng cáo dưới tiêu đề:
<div class='adspost1'> <!-- Ad under featured image or title posts --> <img alt='advertise here' height='90' src='https://3.bp.blogspot.com/-kucEZGJBKrA/WLuwsAxL0eI/AAAAAAAAP4M/npXXkCwKwOgNiz62XfHOSDgWr3hQmX_2QCLcB/s1600/banner_728x90_2.jpg' title='advertise here' width='728'/>   </div>
Quảng cáo dưới trang bài viết
<div class='adspost2'> <!-- Ad under post page --> <img alt='advertise here' height='250' src='https://4.bp.blogspot.com/-wm0yQj_W-2Q/WKRNinH7JzI/AAAAAAAAPss/LmIgeA9lHU0G8Z5caHDlkI5NvL6yDAWzwCLcB/s1600/advertise_300x250_3.jpg' title='advertise here' width='300'/> </div> 
Tiện ích trang bài (bổ sung)
Tạo video Youtube trên trang bài đăng:
Thêm bảng trên trang bài:
<table cellpadding="0" cellspacing="0" style="text-align: left;">     <tbody>         <tr>             <th>Table Header 1</th>             <th>Table Header 2</th>             <th>Table Header 3</th>         </tr>         <tr>             <td>Division 1</td>             <td>Division 2</td>             <td>Division 3</td>         </tr>         <tr>             <td>Division 1</td>             <td>Division 2</td>             <td>Division 3</td>         </tr>         <tr>             <td>Division 1</td>             <td>Division 2</td>             <td>Division 3</td>         </tr>     </tbody> </table>


Comments